Kursus-tilbud for musikundervisere:

 

Nye metoder i musikundervisningen

 Kurset tager udgangspunkt i

Ø     at mange børn i de seneste år med en start i musikskolens tilbud om musikalsk legestue ned til 0 år har andre  forudsætninger for at arbejde med musik end tidligere

Ø     at det danske samfund er multikulturelt

Ø     at børn og unge har en bred musikalsk baggrund som lyttere

 


En række centrale spørgsmål belyses på forskellige måder:

Ø     Hvorledes sikre en smerte- og tabs-fri overgang fra Musikalsk Legestue/Værksted til instrumentalundervisningen?

Ø     Skal vore begrænsninger også være børnenes, eller kan vi give dem flere musikalske værktøjer i hænde end vi selv  besidder?

Ø     Hvordan bevare kreativiteten og spontaneiteten efter overgangen til instrumentalundervisning og sammenspil?

 


Kurset inddrager

andre måder at arbejde med musik på hentet fra tidligere tiders musikkultur, kulturer udenfor den vestlige kulturkreds, klassisk, jazz, rock i et forsøg på at fritstille børnene i lærerprocessen, så de får flere valgmuligheder i deres fremtidige musikalske virksomhed.

 


Stikord/Emner/Moduler:

Kreativitet:
Spontan-harmonisering
Parallel-stemmer
Improvisation
Gehørs-træning
TTT (Ting Ta’r Tid)
Gentagelsens velsignelse

Krop og bevøgelse:
Bevægelsen i musikken/
Musikken i bevægelsen
Puls, periode, form

Hørelære:
4/4-dels tyranniet
Korte og lange nodeværdier
Skiftende og skæve taktarter
Ny og gammel musik
Rytmisk og klassisk nodelæsning

 


Kursus-former:

Jeg tilbyder alt fra et foredrag på 1-3 timer til ugekurser - der er rigeligt materiale at arbejde med. Deltagerne inddrages i det omfang, der er tid og lokaler til det, - helst med egne instrumenter i hånd, men også de forhåndenværende søm, kroppen og stemmen bliver brugt.

 


Pris: Efter aftale

 

Kursusholder: Niels Græsholm

Jeg har mange års erfaring som musikskolelærer og er nu docent ved Det Fynske Musikkonservatorium i blandt andet kor- og ensembleledelse. Jeg har underivist en årrække i folkeskolen og har afholdt kurser og workshops over det meste af landet på musikskoler, gymnasier, højskoler, universiteter, konservatorier m.m.
Jeg er uddannet AM’er fra DKDM, korpædagog fra Musikhögskolan i Göteborg og har studeret jazz og latinamerikansk musik i New York.

Som korleder har jeg afholdt kurser og stævner i de danske korforeninger og ved festivals og stævner i Skandinavien og Europa. I mange år har jeg arbejdet med ovenstående pædagogiske aspekter indenfor korarbejdet og har her udarbejdet hæfterne “Slå Ørerne Ud!”- (Edition Egtved). Nærværende kursus kombinerer erfaringerne herfra med et forsknings-projekt ved Det Fynske Musikkonservatorium, som retter sig mod instrumental- og sammenspilsundervisningen.

For engagement og yderligere oplysninger
kontakt:

Niels Græsholm

Rugårdsvej 164

DK-5464 Brenderup

Tlf.:64 44 10 44
Mobil: 51 90 46 42

Fax: 64 44 11 54

E-mail: graesholm@dfm.dk